Uitvaartverzekering

Welke vormen van een uitvaartverzekering zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende vormen? Hoe flexibel wordt er omgesprongen met gewijzigde wensen? Heb je zelf nog keuzevrijheid?
Een uitvaart vereist altijd een budget behalve als de kosten, onder strikte voorwaarden, in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd. De totaalprijs van de uitvaart kan behoorlijk variëren. Dit alles afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden voor de uitvaart. Volgens de consumentenbond kost een gemiddelde uitvaart in Nederland tussen de € 5.000,- en € 8.000,-. 
Om voorbereid te zijn op de kosten van de uitvaart is het verstandig, behalve als u zeker weet dat u beschikt over voldoende geld, om hiervoor voorzieningen te treffen. Dat kan door zelf te sparen of middels een uitvaartverzekering.
In alle gevallen is het goed om eerst een indicatie te krijgen van de te verwachten kosten op basis van uw eigen wensen.
Als u zelf gaat sparen is het verstandig om dit op een speciale uitvaartspaarrekening te zetten.
Indien u kiest voor een verzekering dan zijn hieronder de 2 grootste categorieën met omschrijving en verschillen naast elkaar.
 

Naturaverzekering

Een Naturaverzekering betaalt uit in diensten. Wat deze diensten precies zijn is op voorhand afgesproken met de verzekeraar die zelf ook uitvaarten uitvoert.  Je stelt gezamenlijk een pakket samen met hierin aangegeven wat er in het “standaard”pakket zit. Eventuele afwijkende meer persoonlijke wensen kun je bijverzekeren of hiervoor geld opzij leggen. Bijvoorbeeld welke specifieke kist, auto, soort rouwkaart, etc. je wilt.
Als uw wensen in de loop der tijd veranderen en deze wensen buiten het pakket vallen wat afgesloten is, moet je daarvoor (fors) bij betalen. 
Indien je wilt kiezen voor een  uitvaartondernemer die niet voor de verzekeraar werkt kan dit een mindering op het te besteden bedrag betekenen.                                                                                         
In alle gevallen bent u vrij om de  uitvaartonderneming van uw keuze in te schakelen.

 
Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering keert na overlijden een bedrag uit aan de nabestaanden. Deze zijn volledig vrij om het bedrag naar eigen inzichten te besteden. Er is hiervoor een grote diversiteit van aanbieders. Een aantal van hen heeft ook een uitvaart uitvoeringsorganisatie . Anderen zijn puur verzekeraars.
Het bedrag dat uitgekeerd wordt hoeft niet in zijn geheel uitgegeven te worden aan een begrafenis of crematie. Nabestaanden kunnen zelf bepalen wat ze met dit geld doen
 
Er geldt geen korting op het uit te keren bedrag. U krijgt het afgesproken maximale bedrag uitgekeerd met de maximale keuze – en bestedingsvrijheid.
 
In alle gevallen bent u vrij om de  uitvaartonderneming van uw keuze in te schakelen.
 
 
Als u kiest voor een uitvaartverzekering is het verstandig om uw wensen omtrent de uitvaart inzichtelijk te hebben en uzelf goed te laten informeren door een onafhankelijke verzekeringsadviseur of te informeren bij Nemas Uitvaartverzorging, wij zijn een niet verzekering gebonden uitvaartonderneming.
Cookie instellingen