Bij overlijden

Alles staat even stil, uw dierbare is overleden, en nu?

Als eerste zal een (huis)arts het overlijden officieel vaststellen, u belt deze eerst. Door de arts zullen officiële papieren worden ingevuld. Na de melding aan de arts kunt u ons bellen voor de verdere begeleiding, wij zijn hier voor 24/7 bereikbaar op de telefoonnummers;

Jan: 06 330 56 250Mieke: 06 479 04 347 

Het is handig als u alvast klaarlegt:
 • papieren van de arts
 • paspoort/ ID bewijs en/of trouwboekje
 • verzekeringspolis uitvaart (eventueel)
 • kleding, evt. bril/sieraden van de overledene
 

Het regelen van de uitvaart:

Wij staan voor u klaar, en maken een afspraak om alles samen met u te regelen; maar laten aan u de keuze of u wilt dat wij direct komen, of dat u nog even rustig samen met uw dierbare wilt zijn.

In het eerste gesprek bespreken wij met u de verzorging van de overledene; waar vindt de verzorging plaats, wilt u er bij zijn en helpen, dat is natuurlijk mogelijk.  Wilt u thuis opbaren of op locatie, maak uw keuze naar uw gevoel. En we bespreken de mogelijkheden voor cremeren, begraven op een begraafplaats of op een natuurbegraafplaats.

Er komen in dat eerste gesprek heel veel vragen op u af, wellicht te veel om in één keer allemaal te kunnen beantwoorden. Dat is niet erg, belangrijk is dat u goed geïnformeerd uw keuzes kunt maken.
Sommige keuzes kunnen ook later, ook dat zullen we goed met u doorspreken.

Hieronder volgt in een lijst de keuzes die u in de dagen tot de uitvaart maakt, niet alles is voor u van toepassing. Leest u dit eens rustig door.
 

Checklist direct na overlijden:

 • Officiële Verklaring van Overlijden (door arts)
 • Het lichaam van de overledene verzorgen:
 • Wel/geen thanatopraxie (= lichte balseming)
 • Koeling van het lichaam
 • Kleding / Kapsel /  Make-up
 • Kiezen voor een begrafenis of crematie inclusief gewenste locatie en tijd.
 • Kiezen voor wel/niet opbaren van de overledene
 • Als u kiest voor opbaren: regelen/voorbereiden locatie (thuis of in een uitvaartcentrum)
 • Regelen vervoer van de overledene van de plaats van overlijden naar huis of naar een rouwcentrum
 • In gang zetten terbeschikkingstelling van de overledene voor de wetenschap (mits de overledene daar bij leven en welzijn zelf voor heeft gekozen)
 • Kist of alternatief kiezen (lijkwade – mand)
 
Waar moet u aan denken bij de invulling van de uitvaart:
 • Rouwdrukwerk regelen:
 • Rouwkaart/annonce (oplage, vorm, tekst, illustratie)
 • Advertentie
 • Gedachtenisprentje
 • Dankbetuiging
 • Uitvaartdienst samenstellen:
 • Locatie
 • Datum, tijdstip en duur
 • Catering
 • Programma (sprekers, muziek, foto’s, rituelen)
 • Aangifte doen van overlijden bij de Burgerlijke Stand van de gemeente (meestal uitvaartondernemer)
 • Uittreksel overlijdensregister/Akte van overlijden Burgerlijke Stand ophalen (meestal uitvaartondernemer)
 • Verlof tot begraven of cremeren ophalen (meestal door de uitvaartondernemer)
 • Vorm van condoleance kiezen
 • Rouwbloemen kiezen:
 • Kistbedekking en opstelling
 • Kleur, grootte en vorm van het boeket of bloemstuk
 • Rouwlint
 • Rouwkrans
 • Afleveradres
 • Tijdstip van levering
 • Wat te doen met de bloemen na de uitvaart?

Contact