Specialisatie

Werken met mensen met een verstandelijke beperking


Het team van Nemas heeft jarenlange ervaring met mensen met een verstandelijke
beperking, zowel in ons werk als privé.  Denk hierbij onder andere aan de Sociale Werkvoorziening, het geven van danslessen en samen vissen in de visclub. De onbevangenheid en directheid in hun verbale en vooral nonverbale uitingen zijn voor ons bekend terrein. We kunnen ons verplaatsen in hun belevingswereld en hebben gevoel voor hun specifieke behoeften en uitdagingen.

 

Rouwen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Het verlies van een dierbare is voor mensen met een verstandelijke beperking zeer ingrijpend. Het is voor hen vaak lastig te begrijpen dat de dood onomkeerbaar is.  Dit is afhankelijk van de verschillende ontwikkelingsniveaus. Hierdoor hebben zij meer moeite met het verwerken van abstracte informatie.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben het nodig dat ze letterlijk ‘beleven’ dat iemand er niet meer is. Door hun zintuigen te gebruiken kunnen zij toch ervaren wat het gemis is en deze ervaring is belangrijk om te kunnen rouwen.  Begeleiders, ouders en andere verwanten kunnen mensen met een verstandelijke beperking helpen door het overlijden zo concreet mogelijk voor te stellen en in verband te brengen met actuele ervaringen.
 

Instelling 

Veel mensen met een verstandelijke beperking wonen niet thuis maar in een zorginstelling. En ook daar overlijden mensen. Dan betreft het verlies niet alleen familieleden, maar ook medebewoners en het personeel van de instelling. Het is belangrijk dat medebewoners betrokken zijn bij het afscheid.
 

Symbolen

Rituelen en symbolen bieden houvast juist voor mensen met een verstandelijke beperking. Een foto van een overledene of een voorwerp dat iemand altijd bij zich had, kunnen helpen duidelijk te maken wat er is gebeurd. Taal is vaak een te moeilijk middel om mensen met een verstandelijke beperking bij een uitvaartdienst te betrekken. Een actieve bijdrage, hoe eenvoudig ook, werkt meestal beter. Een kaars aansteken, bloemen neerleggen, een lied zingen of tekeningen maken en deze op of in de kist leggen.

Het is belangrijk dat iemand met een verstandelijke beperking wordt voorbereid op de uitvaart. Het belangrijkste verschil wordt bepaald of de overledene een medebewoner uit een instelling is of dat het om de uitvaart van een niet gehandicapt familielid gaat.  Bij een uitvaartdienst waarbij ook de medebewoners aanwezig zijn, is het raadzaam om meer tijd voor de voorbereiding te reserveren.
 

Mate van rouw afhankelijk van ontwikkelingsniveau

Om iemand met een verstandelijke beperking goed te begeleiden bij rouw is het nodig om te begrijpen hoe zij de dood ervaren. Kennis van en ervaring met diverse ontwikkelingsniveaus van zowel verstandelijk als sociaal / emotioneel functioneren is van groot belang. Ook op dit vlak biedt Nemas haar dienstverlening op maat, we benaderen iedere situatie en ieder mens afzonderlijk, zonder vooroordeel. We hebben aandacht voor de ruimte die hij of zij nodig heeft en maken dit ook bespreekbaar.
 

Contact