Regio Goirle / Tilburg

Uitvaart Goirle

Op het moment dat er een dierbare is overleden zullen er op korte termijn veel beslissingen gemaakt moeten worden. U wilt vanzelfsprekend een goed verzorgde uitvaart voor uw dierbare organiseren. Wij van Nemas bieden u hulp bij het regelen van een begrafenis of crematie in Goirle en omgeving. Op deze pagina geven wij antwoord op veel gestelde vragen rondom het organiseren van een uitvaart in Goirle: Welke mogelijkheden voor een uitvaart zijn er? Uitvaartcentra en -locaties in Goirle Waar kunt u het lichaam van een geliefde opbaren in Goirle? Waar kan ik een afscheidsdienst organiseren in Goirle? Wanneer dient de uitvaart plaats te vinden? Wat doet een uitvaartverzorger? Wat te doen na een overlijden Hoe kunt u contact opnemen met Nemas? Meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op via info@nemasuitvaartverzorging.nl of 013 204 4778.   Welke mogelijkheden voor een uitvaart zijn er? In Nederland is cremeren of begraven de meest gekozen optie voor een uitvaart. Bij beide manieren kan er geheel naar eigen wens invulling gegeven worden aan de plechtigheid. Crematie. Dit wordt ook wel verassing of lijkverbranding genoemd. De rouwplechtigheid, zoals een kerkdienst, vindt vaak vooraf plaats. Een crematie kan plaatsvinden met of zonder aanwezigheid van nabestaanden. De asresten kunnen, naar wens van de nabestaanden, eventueel in een speciale urn of andere memorabilia, verwerkt worden. Begrafenis. Wanneer iemand begraven is blijft er een gedenkplaats over op een zelfgekozen graf. Over het algemeen liggen de kosten hierbij hoger dan bij een crematie. Dit komt doordat er meer kosten gemaakt moeten worden, zoals de rechten van het graf en de grafsteen. De rechten van het graf worden over het algemeen voor een eerste termijn van 20 jaar gehuurd. Daarna is het mogelijk om dit te verlengen. Wanneer de rechten voor het graf niet verlengd worden zal het graf geruimd worden. Uitvaartcentra en -locaties in Goirle In Goirle staat één uitvaartcentrum. Dit staat aan de Bergstraat 103 en heet ‘Het Nemas Afscheidshuis’. Dit is ons eigen uitvaartcentrum waarmee we ervoor zorgen dat de overledenen in Goirle kunnen blijven. Hier kan in alle rust het verlies verwerkt worden. Daarnaast zijn er een aantal uitvaartlocaties in de regio’s Goirle, Tilburg, Hilvarenbeek en Oosterhout aan. Bekijk hier een kleine greep uit de uitvaartlocaties.   Waar kunt u uw dierbare opbaren in Goirle? Vaak wordt het lichaam van de overledene in het uitvaartcentrum of thuis opgebaard. Daarnaast is het ook mogelijk om dit op een andere plek, zoals een kerk, verenigingsgebouw of clubhuis te organiseren. Hierbij zorgt Nemas ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld is. Er wordt speciale aandacht besteed aan sieraden, haar, kleding en make-up. Voor meer informatie kunt u altijd en geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via info@nemasuitvaartverzorging.nl of 013 204 4778.   Waar kan ik een afscheidsdienst organiseren in Goirle? Traditioneel gezien verloopt een afscheidsdienst in een kerk, op een begraafplaats of in de aula van een crematorium. Daarnaast is het ook mogelijk om hier een andere plaats voor te kiezen, zoals een zaal in de buurt of een clubhuis. Zo kunt u geheel naar eigen wens invulling geven aan de herdenkingsdienst. Op deze manier sluit deze zo nauw mogelijk aan op de wensen van de nabestaanden. Zo wordt een passend afscheid gerealiseerd. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via info@nemasuitvaartverzorging.nl of 013 204 4778.   Wanneer dient een uitvaart plaats te vinden? In Nederland mag een overledene pas 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd worden. Verder dient de overledene uiterlijk op de 6e dag na overlijden begraven of gecremeerd te worden. Hierbij telt het weekend of een feestdag niet mee. Op het moment dat u van deze richtlijnen wilt afwijken dient u hier wel toestemming voor te vragen. Dit kan gedaan worden bij de burgemeester. Ook dit verzorgd Nemas uitvaartverzorging voor u.    Wat doet een uitvaartverzorger? Nadat een dierbare overleden is staat de wereld even stil. Nemas kan u hulp bieden in deze tijden van rouw. Wij lopen met u alle stappen door om een passend afscheid te realiseren. Voor dit afscheid regelen wij alle zaken van begin tot eind voor u. Denk hierbij aan: begraven/cremeren laatste verzorging opbaring uitvaartkist rouwdrukwerk rouwvervoer rouwadvertentie afscheidsdienst  Bekijk onze pagina over kosten voor meer informatie.    Wat te doen na een overlijden? Na het overlijden van een dierbare is het belangrijk om even de tijd voor u zelf  te nemen en daarna de uitvaartverzorger te raadplegen. Nemas helpt u graag met alles wat er gedaan moet worden. U kunt een overlijden dag en nacht bij ons melden via 013 204 4778. Na een melding komen wij bij u langs op een samen afgestemd moment om zo veel mogelijk zorgen uit handen te nemen. Dit zijn zaken als: aangifte doen bij de gemeente, verzekeraars informeren, notaris raadplegen, enz.   Hoe kunt u contact opnemen met Nemas? U kunt ons op ieder moment van de dag bereiken. Als u een uitvaart wilt voorbespreken kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen door te mailen naar: info@nemasuitvaartverzorging.nl. Wij ontzorgen u door zaken uit te leggen, te adviseren en te regelen. Bij overlijden kunt u direct telefonisch contact opnemen via 013 204 4778.

Uitvaart Tilburg

Als een dierbare overlijdt, moet er veel geregeld worden door de nabestaanden om een goed verzorgde uitvaart te kunnen realiseren. De werknemers van Nemas Uitvaartverzorging helpen u graag met het organiseren van een begrafenis of een crematie in de gemeenten Tilburg en Goirle.   Neem gerust telefonisch contact met ons op voor een aannamegesprek of na het overlijden van een dierbare. U kunt ons altijd bereiken op 013 204 4703. Wij staan u graag te woord in tijden van rouw en verdriet. Samen zorgen we ervoor dat uw dierbare een waardig afscheid krijgt. Ook lichten we u in over de instanties waarmee u kunt contact op dient te nemen na een overlijden.   Op deze pagina vindt u meer informatie over het regelen van een uitvaart in de gemeenten Tilburg en Goirle. Daarbij worden onderstaande vragen beantwoord:   Welke mogelijkheden voor een uitvaart zijn er? Wanneer dient de uitvaart plaats te vinden? Wat komt er allemaal kijken bij een uitvaart? Wat zijn de kosten voor een uitvaart? Hoe kan Nemas Uitvaartverzorging mij helpen?   Meer informatie? Neem dan contact met ons op via 013 204 4703 of via info@nemasuitvaartverzorging.nl   Bel 24/7: 013 204 4703 Voorbespreking aanvragen     Welke mogelijkheden voor een uitvaart zijn er?   Er vallen twee dingen onder het woord uitvaart, namelijk begrafenis en crematie. In de wet zijn alleen de begrafenis en de crematie toegestane mogelijkheden. Een niet-wettelijke en bijzondere uitvaart is natuur begraven, dit wordt vaak gedaan in het bos.   Tegenwoordig kiezen de meeste Nederlanders voor een crematie in plaats van een begrafenis. Een van de redenen hiervoor is omdat de dierbaren de as kunnen gebruiken als tastbare herinnering. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om het lichaam beschikbaar te stellen aan de wetenschap. In dat geval is er geen sprake van een uitvaart.   Begrafenis. Een begrafenis is een plechtigheid waarbij de overledene in de kist onder de grond begraven wordt. Synoniemen voor begraven zijn ook wel grafleging of teraardebestelling. Na de begrafenis hebben de nabestaanden een tastbare gedenkplaats waar ze terug kunnen keren. Een begrafenis is in vele gevallen wel duurder dan een crematie, echter is dit afhankelijk van vele variabelen. Denk hierbij aan de kosten van de kist, de kosten van de grafsteen en de huur van het graf waar de overledene komt te liggen. Het graf kan voor een bepaalde tijd gehuurd of gekocht worden. Na afloop van deze periode heb je de mogelijkheid om de duur te verlengen, wanneer je ervoor kiest om dit niet te doen wordt het graf geruimd. Het graf moet ook worden onderhouden, dit kunnen de nabestaanden zelf doen of het kan worden uitbesteed.   Crematie. Een crematie is een plechtigheid waarbij de overledene in de kist wordt verbrand in een overn. Synoniemen voor cremeren zijn ook wel lijkverbranding of verassing. Het is een fabeltje dat een lichaam verteert in de crematieoven. De verassing gebeurt namelijk door de hoge temperaturen in de oven (ongeveer 1100 graden Celsius). Er is een uitgebreide keuze voor de bestemming van de as. De as kan worden opgeslagen in een urn, worden verwerkt als sieraad of uitgestrooid worden. Als de keuze is gemaakt om de as in een urn op te slaan, kan deze alsnog worden begraven. De urn kan op urnenplaats, urnentuin of een columbarium worden geplaatst.   Natuurbegrafenis. Een natuurbegrafenis is een plechtigheid waarbij de overledene in de kist of in lijkwade onder de grond begraven wordt. Bij natuur begraven is het de bedoeling dat de graven op den duur opgaan in de natuur. De grafstenen op een natuurbegraafplaats wijken daarom af van de traditionele grafstenen, bijvoorbeeld een houten kruis of schijf van een boomstam. Ook de kist en de kleding van de overledene moeten natuurlijk afbreekbaar zijn. Op een natuurbegraafplaats is het ook mogelijk om urnen met asresten te begraven.   Wanneer dient de uitvaart plaats te vinden? Nadat het overlijden is gemeld, moet er nog toestemming worden gegeven door de gemeente. Dit zal de uitvaartverzorger voor je regelen.   De uitvaart moet uiterlijk zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden. De gemeente kan uitstel verlenen onder bijzondere omstandigheden. Dit kan gebeuren wanneer er nog een rechtelijk onderzoek loopt of wanneer er familie uit het buitenland moet overkomen om de uitvaart bij te kunnen wonen.   Wat komt er allemaal kijken bij een uitvaart?  Als een dierbare overlijdt is er natuurlijk veel verdriet, maar in deze verdrietige periode moet ook veel geregeld worden. Het is belangrijk dat het overlijden eerst wordt gemeld bij een aantal instanties, namelijk: de huisarts, de bank, de werkgever, organisaties waar de overledene lid/abonnee van is en natuurlijk de gemeente. Nemas Uitvaartverzorging helpt graag in deze moeilijke tijd om u zoveel mogelijk te ontlasten met het regelen van de uitvaart. Zo kan u de dood van uw dierbare verwerken zonder dat er veel lasten op uw schouders liggen. U kunt bij Nemas Uitvaartverzorging 24 uur per dag een overlijden melden via het nummer 013 204 4703. Als u een melding bij ons heeft gedaan, maken we een afspraak om samen alle zaken die nog geregeld moeten worden te bespreken. Ook wordt de uitvaart zelf besproken om zo tot een waardig afscheid te komen voor uw dierbare.   Bij een uitvaart komen wel veel dingen kijken. Wordt de keuze gemaakt voor begraven of cremeren? En welke begraafplaats of crematorium dan? Ook moet u keuzes maken over de kleding die de overledene draagt en de laatste verzorging van de overledene. Met betrekking tot de uitvaartkisten moet je denken aan de stijl, de kleur, het soort hout en het design. Hoe wordt opmaak van de rouwadvertenties en/of rouwkaarten die naar de genodigden worden verstuurd? Ook moet je nadenken over het soort rouwvervoer, de inrichting en organisatie van de rouwdienst en de bijeenkomst die na afloop van de rouwdienst wordt georganiseerd. Nemas Uitvaartverzorging helpt u graag bij de invulling en realisatie van uw wensen. Samen zorgen we ervoor dat de uitvaart verloopt zoals de overledene dat graag had gewild.   Wat zijn de kosten van een uitvaart? In de meeste gevallen is een begrafenis duurder dan een crematie, dit komt met name door de kosten van het graf. De kosten van een uitvaart hangen echter af van de persoonlijke voorkeuren van de overledene en nabestaanden. Hierbij kan u denken aan:   Voor meer informatie over de mogelijke kosten van de uitvaart, kunt u ons bereiken op info@nemasuitvaartverzorging.nl of 013 204 4703.   Hoe kan Nemas mij helpen? Voor het regelen van een bijzonder en passend afscheid komt toch veel kijken. Vooral in de periode van rouw en verdriet is dit vaak lastig voor nabestaanden. Daarom is het aan te raden om met een uitvaartverzorger om tafel te zitten. In de gemeenten Goirle en Tilburg is Nemas Uitvaartverzorging een bekende en betrouwbare naam. Wij verzorgen voor iedereen een passende uitvaart en we zijn daarnaast gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Wij bieden alle diensten aan die betrekking hebben op een uitvaart. Wij verzorgen de complete uitvaart, waaronder het leveren van rouwdrukwerk, uitvaartkisten, rouwbloemwerk, grafmonumenten en het rouwvervoer. Nemas Uitvaartverzorging stelt één aanspreekpunt aan die de nabestaanden door het hele traject heen helpt.   Nemas Uitvaartverzorging verzorgt uitvaarten met respect, zorg en stijl, waarbij de vragen en wensen van de nabestaanden voorop staan. Dit wordt allemaal verzorgt tegen een schappelijke prijs.   U kunt op drie manieren contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen door het formulier onderaan deze pagina in te vullen, of door ons te mailen op het volgende adres:    info@nemasuitvaartverzorging.nl   Bij een geval van spoed raden we u aan om telefonisch contact met ons op te nemen via 013 204 4703, op dit telefoonnummer zijn wij 24/7 bereikbaar.   De manier van rouwvervoer De keuze van de kist Eventuele aanschafkosten (en verlenging) van het graf De locatie van de afscheidsplechtigheid Eventuele bijeenkomst na de afscheidsplechtigheid Het aantal genodigden Etc.

Crematie Tilburg

U oriënteert zich waarschijnlijk op het regelen van een crematie in Tilburg of in Goirle. Daarbij moet worden gedacht aan de plaats van opbaren, het uitzoeken van de kist, de locatie van de crematie, de rouwkaart en het draaiboek van de afscheidsceremonie. Er moet in korte tijd dus veel geregeld worden door de nabestaanden en Nemas helpt u graag bij het organiseren van de crematie. Nemas neemt graag al uw zorgen uit handen zodat u kunt genieten van een mooi en liefdevol afscheid. We luisteren naar uw verhaal en uw wensen, daar geven we advies over en zo zorgen we samen voor een crematie die aan uw wensen voldoet.   U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen voor een aannamegesprek of na het overlijden van een dierbare op dit nummer: 013 204 4703.   Verder kunt u op deze pagina nog aanvullende informatie vinden over het regelen van een crematie binnen de gemeenten Tilburg en Goirle.   Wat moet er geregeld worden bij een crematie? Welke crematoria zijn er in de gemeenten Tilburg en Goirle? Waar bevinden zich de crematoria in de gemeenten Tilburg en Goirle? Waarom kiezen voor een crematie in plaats van een begrafenis? Waarom kiezen voor Nemas? Bel 24/7:013 204 4703 Voorbespreking aanvragen Wat moet er geregeld worden bij een crematie? Elke crematie is natuurlijk anders, aangezien iedereen andere wensen en behoeften heeft. Er zijn echter wel een aantal dingen die bij elke crematie voorkomen. Ten eerste moet de huisarts geïnformeerd worden, daarna moet het overlijden gemeld worden bij de uitvaartverzorging, dit kans bij ons op het nummer 013 204 4703. Er kan dan gekozen worden voor een thuisopbaring of een opbaring in een uitvaartcentrum. Na deze keuze kunnen familie en vrienden ingelicht worden van het overlijden van uw dierbare. Verder kunnen er nog administratieve zaken uitgezocht worden, zoals bankrekeningen, abonnementen en verzekeringen. Na het regelen van de administratieve zaken moet er nagedacht worden over de crematie zelf, zoals: Na de crematie kunt u als nabestaande nog een grafsteen laten maken, ook kan er een urn of een ander herinneringsproduct aangevraagd worden. Ook moeten de lidmaatschappen, verzekering en rekeningen opgezegd worden. Ook moet het huis verkocht worden/ de huur opgezegd worden als de overledene alleen woont. Nemas denkt graag met u mee over mogelijkheden van de wensen van u, zodat de crematie zo verloopt zoals uw dierbare dat graag had gewild.   Welke crematoria zijn er in de gemeenten Tilburg en Goirle? Een crematorium vindt logischerwijs plaats in een crematorium. In de gemeenten Tilburg en Goirle wordt er bij het regelen van een crematie vaak gekozen voor de volgende crematoria: Nemas verzorgt alle vormen van uitvaart en dus ook crematies. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er goed samengewerkt wordt met de crematoria in de regio zodat de crematie zo goed mogelijk geregeld wordt.   Waar bevinden zich de crematoria in de gemeenten Tilburg en Goirle?  Er zijn een aantal crematoria in de regio Tilburg en Goirle die een goede naam hebben en waar Nemas ook nauw mee samenwerkt. Dat zijn de volgende crematoria:   Crematorium Tilburg, Karel Boddenweg 5, 5044 EL Tilburg   De stichting Beheer Crematorium voor Tilburg en omstreken werd in 1984 opgericht. Twee jaar na de oprichting werd op 3 december 1986 het crematorium Tilburg geopend en sindsdien verzorgen ze crematies in de regio. Het team bestaat tegenwoordig uit ruim 40 medewerkers die voor u klaarstaan om de crematie goed te laten verlopen. Het crematorium Tilburg kent 4 aula’s met zitplaatsen die variëren van 50 tot 200 personen en ook kan er gebruikt gemaakt worden van een koffiekamer. Het crematorium is gevestigd aan de Karel Boddenweg 5, 5044 EL Tilburg.   Crematorium Hilvarenbeek, Beekseweg 22b, 5087 KB Diessen Het crematorium Hilvarenbeek is gevestigd in de gemeente Diessen en staat in een mooie natuurlijke groene omgeving. Het uitvaartgebouw bevat een rouwkamer en crematorium, zodat de gehele uitvaart op 1 locatie kan worden geregeld. De ruime aula biedt plek voor 125 personen en er zijn genoeg faciliteiten om de uitvaart naar wens te laten verlopen. Het crematorium is gevestigd op de Beekseweg 22b, 5087 KB Diessen.   Crematorium Oosterhout, Florynstraat 60, 4903 RM Oosterhout   Het Yardenhuis in Oosterhout is het eerste crematorium van Yarden dat gevestigd is in Noord-Brabant. Het pand is gemaakt van hout en is daarmee milieuvriendelijk en makkelijk in grootte te verstellen. Het Yardenhuis beschikt over 1 aula en 1 restaurant en de nabestaanden krijgen het alleenrecht, wanneer er gereserveerd is zijn er geen andere families aanwezig. De aula bestaat uit 150 zitplaatsen en dit kan uitgebreid worden naar 300 zitplaatsen als de ontvangstruimte ook gebruikt wordt voor het afscheid. Het Yardenhuis ligt aan de Florynstraat 60, 4903 RM Oosterhout.   Waarom kiezen voor een crematie in plaats van een begrafenis? Er zijn een aantal redenen waarom u het beste zou kunnen kiezen voor een crematie wanneer u komt te overlijden. Er zijn natuurlijk persoonlijke redenen waarom mensen liever gecremeerd willen worden, maar er zijn ook nog andere redenen te bedenken. Ten eerste is het financieel aantrekkelijker om te cremeren in plaats van te begraven, want er hoeven dan geen kosten gemaakt te worden voor een grafsteen en grafrechten. Een crematie kan echter wel duurder worden dan een begrafenis, dat ligt aan de wensen die u zelf heeft. Bijvoorbeeld de locatie van het afscheid, het rouwvervoer, het gebruik van een koffiekamer etc. Als u zich laat begraven en dus een eigen graf aangewezen krijgt, moeten uw nabestaanden ook uw graf onderhouden. Bij cremeren is dit niet het geval. Als u zich laat cremeren hebben de nabestaanden de keuze om uw as mee te nemen naar huis of dat de as wordt uitgestrooid. Als uw nabestaanden de keuze maken om de asresten mee te nemen naar huis dan kunnen ze hiervoor een urn of as sieraad aanschaffen, zodat uw as op een plek is waar zij zich fijn bij voelen.   Waarom kiezen voor Nemas? Nemas is een bekende en betrouwbare naam in de gemeenten Goirle en Tilburg. We doen er alles aan om een passend afscheid voor uw dierbare te regelen en we doen dit graag samen met u, zodat we de wensen van u kunnen omzetten naar mogelijkheden. Een van onze uitvaartverzorgers (verwijzen naar “even voorstellen“ pagina) gaat graag met u aan tafel om deze wensen gezamenlijk te vervullen.   U kunt ten alle tijden contact opnemen met ons als u vragen heeft over onze werkwijze en hoe wij de crematie voor u zouden kunnen regelen. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 013 204 4703, door ons te mailen op het volgende e-mailadres: info@nemasuitvaartverzorging.nl of door onderstaand formulier in te vullen. Welke kleding draagt de overledene De keuze van de kist Of er rouwbezoeken mogelijk zijn Of er een rouwboeket gewenst is Of er een rouwkaart wordt verstuurd Met welke rouwauto de overledene wordt vervoerd De foto’s en muziek tijdens de afscheidsbijeenkomst De invulling van de condoleance. Crematorium Tilburg Crematorium Hilvarenbeek Crematorium Oosterhout

Uitvaartcentrum Goirle

De overname van Els Delemarre uitvaartbegeleiding betekende de start van Nemas uitvaartverzorging in Goirle. Daarom heet de organisatie in Goirle Nemas Delemarre uitvaartverzorging. De betrokken, persoonlijke en professionele werkwijze waren de gemeenschappelijke deler om dit bedrijf over te nemen  en verder vorm te geven. Dat resulteerde onder andere in het realiseren van een eigen multifunctioneel, laagdrempelig en warm uitvaartcentrum “Het Afscheidshuis” aan de Bergstraat 103 in Goirle. Nemas Delemarre Uitvaartverzorging is er voor verzorging van begrafenis, natuurbegrafenis en crematie in uw eigen regio. Doordat wij regionaal werken, begrijpen wij goed wat uw wensen zijn en denken hierin graag met uw mee. In de regio Goirle kunt u rekenen op de ondersteuning van Jan van den Hout en Mieke Peters.   Vanuit Goirle verzorgen wij op maat gemaakte uitvaarten in het hele gebied Goirle, Riel, Tilburg, Tilburg Reeshof, Gilze, Rijen, Moergestel, Berkel Enschot, Hilvarenbeek, Alphen, Dongen, Helvoirt, Cromvoirt, Haaren, Esch en ’s-Hertogenbosch. Op verzoek werken wij ook buiten de aangegeven regio. Woont u buiten dit gebied en wilt u graag van onze uitvaart diensten gebruik maken, neem dan gerust contact met ons op. In Goirle hebben wij aan de Bergstraat 103 ons eigen Afscheidshuis. De deuren staan open voor andere uitvaartondernemers om ook van het uitvaartcentrum gebruik te maken, zodat de overledene ook in Goirle kan blijven. Na overleg kan ook in die situatie gebruik worden gemaakt van onze condoleance faciliteiten, 24-uurs kamers en verzorgingsruimte.  Wilt u meer weten over het Nemas Afscheidshuis? Op deze pagina vindt u de gewenste informatie.  

Crematoria in de regio

Nemas uitvaartverzorging verzorgd de volledige crematie. Inclusief afscheidsdienst met bijbehorende rituelen, gebruiken, muziek, foto’s en andere beeldpresentaties. Nemas uitvaartverzorging is actief in een mooie regio met als basis het gebied Tilburg/Goirle/Riel met als uiterste punten Dongen, Chaam, Oisterwijk en Loon op Zand.  In de directe omgeving van de regio Goirle / Tilburg zijn 3 crematoria waar een betekenisvolle uitvaart uitgevoerd kan worden. Dit zijn: Crematorium Tilburg Crematorium Hilvarenbeek Crematorium Oosterhout Elk crematorium is volledig toegerust om de wensen voor beeld en geluid volledig tot hun recht te laten komen. Ook is het mogelijk om een geluidsopname of een beeld -en geluidsopname van de herdenkingsdienst te maken. Daarnaast beschikken alle crematoria over een uitgebreide cateringkaart en is er op verzoek altijd een invulling te geven aan speciale horecawensen die buiten de “reguliere” cateringkaart vallen. Koffie, thee, frisdrank, bier en wijn staan standaard op de kaart. Broodjes, hapjes zoet en hartig zijn altijd voorhanden. Crematorium Tilburg, Karel Boddenweg 5, 5044 EL Tilburg Het crematorium Tilburg beschikt over 4 aula’s met zitplaatsen voor gezelschappen van verschillende omvang. Ardante met een capaciteit tot 50 personen, Aurora voor 130 personen, Atrium voor 200 personen en grand cafe Ode voor ongeveer 90 personen. Ook hier is de mogelijkheid om met meer gasten te staan of in de koffiekamer de dienst te volgen. Bij crematorium Tilburg is het sinds medio 2018 ook mogelijk om een volledig diner te nuttigen. Fotoimpressie: ​Crematorium Tilburg.  Crematorium Hilvarenbeek, Beekseweg 22B, 5087 KB Diessen Crematorium Hilvarenbeek is gevestigd in Diessen en beschikt over 1 aula die zitplaatsen heeft tot ongeveer 150 personen. Daarnaast is het mogelijk om te staan met een aantal mensen in de aula. Mocht dit nog niet toereikend zijn dan is de koffiekamer beschikbaar om vanuit daar, met een tv scherm verbinding met de aula, de afscheidsceremonie live te volgen. Fotoimpressie: Crematorium Hilvarenbeek.  Crematorium Oosterhout, Florynstraat 60,  4903 RM Oosterhout. Crematorium Oosterhout beschikt over één aula en één restaurant. Zij bieden nabestaanden altijd het alleenrecht op het pand. U komt dus geen andere familie tegen op de tijd dat u gereserveerd heeft. De aula van het crematorium heeft 150 zitplaatsen. Dit aantal is met de ontvangstruimte erbij uit te breiden naar 300 zitplaatsen. De verlichting in de aula is erg bijzonder en aan te passen aan iedere gewenste kleur of thema. Vanuit de aula heeft u een uitzicht over de prachtige vijver en de bosrijke omgeving waarin het crematorium en uitvaartcentrum zich bevinden.   Buiten de aangegeven crematoria zijn er in Noord-Brabant, direct aansluitend aan het aangegeven gebied,  meerdere mogelijkheden onder andere in Eindhoven, Breda, Vlijmen en  Rosmalen. Wij hebben ervaring met al deze crematoria en kennen de mogelijkheden ter plaatse.   Bel 24/7: 06-330 56 250 Voorbespreking aanvragen

Natuurbegraafplaatsen in de regio

Natuurbegraven in de regio Tilburg- Goirle-Riel-Alphen-Chaam-Gilze-Rijen- Dongen-Hilvarenbeek- Esbeek-Reusel-Moergestel-Oisterwijk-Udenhout-Berkel-Enschot   In de regio Goirle  / Tilburg zijn 4 natuurbegraafplaatsen te weten: Natuurbegraafplaats De Hoevens in Alphen (N-Br) Natuurbegraafplaats De Utrecht in Esbeek  Natuurbegraafplaats Huis ter Heide in De Moer Bos van de Heilige Geest in Oost-/West Middelbeers Iedere natuurbegraafplaats heeft een eigen signatuur en bijzondere plekken voor begraven en bezinning. Ook zijn er diverse mogelijkheden voor het houden van een waardige ceremonie om de overledene te herinneren en te eren. Naast de verschillen in het landschap zijn er ook verschillen in tariefstelling en tijdsduur van het grafrecht.   Er wordt steeds vaker voor begraven op een natuurbegraafplaats gekozen. Hiervoor zijn diverse redenen: De mooie natuurlijke omgeving. Eeuwige grafrust. Geen onderhoud aan het graf. Een korte introductie   Natuurbegraafplaats De Hoevens Natuurbegraafplaats De Hoevens is een fijne en toegankelijke plek waar iedereen naar toe kan komen om, te midden van nieuwe natuur, zijn of haar dierbaren te begraven, te herinneren, te wandelen en/of te bezinnen. Met een unieke afscheidslocatie voor het houden van een persoonlijke ceremonie en condoleance. Binnen de coulissen van een eeuwenoud en duurzaam beheerd landgoed biedt Natuurbegraafplaats de Hoevens de unieke mogelijkheid om een dierbare te begraven, midden in de natuur. Het is echter méér dan een begraafplaats en afscheidslocatie op een mooie plek. Het is ook een ‘zijnsplek’. Waar oprechte aandacht is voor de mens, zowel bij leven als bij dood. En waar de prachtige omgeving, de eenvoud van de natuur en de stilte ‘lichtheid’, kracht en troost bieden om met het verlies van een dierbare om te gaan. Het is een bijzondere locatie waar een natuurlijk evenwicht is tussen leven én dood.    Natuurbegraafplaats De Utrecht Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is een plek waar alles draait om waarden en menselijkheid. Met een perfecte dienstverlening en een eerlijke en transparante bedrijfsvoering. Het is een plek waar u zich gerespecteerd en welkom voelt. Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ biedt natuurlijk ‘eeuwige rust in de natuur’. ‘De Utrecht’ biedt u en uw nabestaanden vooral tijd – tijd om uw dagelijkse beslommeringen los te laten en eenvoudigweg te zijn. als u hier rondloopt hebt u geen agenda nodig. In de stille beslotenheid van de verschillende landschapstypen verdwijnen de beslommeringen van alledag vanzelf en versmelten de gebroken momenten tot een vloeiend en tijdloos nu, dat u de ruimte geeft om los te laten, te bezinnen en terug te keren tot uzelf.   Natuurbegraafplaats Huis ter Heide Dichtbij de Loonse en Drunense Duinen omlijsten drie hoofdpaden het kenmerkende mozaïeklandschap met een lichtgroen hart. Bossen, statige lanen en kruidenrijke akkers kenmerken het natuurgebied dicht tegen de stadsrand van Tilburg en de dorpskernen De Moer en Loop op Zand. In het groene hart van Brabant biedt natuurbegraafplaats Huis ter Heide de mogelijkheeid voor een laatste rustplaats in de natuur. Er staat een "veldschuur" waarin in een warme omgeving de uitvaartplechtigheid kan worden gehouden. Binnen voorzien van moderne technieken, en met een schitterend weids uitzicht over de omliggende natuur. Wij hebben ook ervaring met het vieren van het leven tijdens een plechtigheid onder de spantent, waarbij de verbinding met de natuur nog intenser kan worden beleefd.  Bel 24/7: 06-330 56 250 Voorbespreking aanvragen

Uitvaartlocaties

In Goirle hebben wij aan de Bergstraat 103 "Het Afscheidshuis" geopend om in alle rust en ruimte op een persoonlijke wijze het verlies te kunnen delen en verwerken. Naast het gebruik van Het Afscheidshuis zijn er tal van andere mogelijkheden in iedere plaats in de regio. De uitvaart wordt volledig volgens uw persoonlijke wensen uitgevoerd. In Goirle en omgeving zijn tal van geschikte gelegenheden, ieder met hun eigen signatuur, waar u een passend afscheid kunt houden. Wij zijn bekend met de medewerkers, sfeer en mogelijkheden van de diverse locaties en adviseren u hier graag over. Om u alvast een idee te geven vindt u hieronder een omschrijving met eventuele foto's van  aantal locaties per plaats aan. Berkel-Enschot Esbeek Goirle Hilvarenbeek Riel Tilburg Oisterwijk   Klooster Nieuwkerk - Goirle Geschikt voor kerkelijke en niet kerkelijke afscheidsplechtigheid en condoleance. Klooster Nieuwkerk beschikt over een eigen kapel geschikt tot zo'n 80 personen. Ook de "huiskamer" biedt mogelijkheid voor een plechtigheid of een samenzijn achteraf. Parkeerterrein naast het pand en diverse parkeermogelijkheden langs de "onverharde" weg. Diverse cateringmogelijkheden, showcooking, buffet of brabantse koffietafel. Adres: Nieuwkerk 2 - 5051 PN Goirle Telefoon: 013 530 25 10  Bekijk fotoimpressie | Meer informatie? Cultureel centrum Jan van Besouw - Goirle Geschikt voor afscheidsplechtigheid en condoleance. Cultureel centrum Jan van Besouw beschikt over een eigen kapel geschikt tot zo'n 125 personen, maar ook een theaterruimte voor grotere gezelschappen. Uitgebreide cateringmogelijkheden. Parkeerterrein voor het pand en diverse parkeermogelijkheden in het centrum maar allemaal met parkeerschijf. Adres: Thomas van Diessenstraat 1 - 5051 RJ Goirle Telefoon: 013 530 25 10  Bekijk fotoimpressie | Meer informatie? De Commanderie - Tilburg Geschikt voor afscheidsplechtigheid en condoleance. Uitgebreide catering mogelijk, evenals koffietafels. Geschikt voor grotere gezelschappen, meerdere zalen/ruimtes waaronder de Oranjerie waar een lichte warme sfeer is. Parkeerterrein achter en rond het pand diverse parkeermogelijkheden. Adres: Rielseweg 861 - Tilburg Telefoon: 013 5181238 Bekijk fotoimpressie | Meer informatie?   Hotel de Druivetros - Berkel-Enschot Geschikt voor een samenzijn na de uitvaartplechtigheid en condoleance. Geschikt voor een "Brabantse koffietafel" voor kleine tot grote gezelschappen, ook andere invulling van de horeca mogelijk. Voldoende parkeermogelijkheden rond het hotel. Adres: Bosscheweg 11, 5056 PP Berkel-Enschot Telefoon: 013-533915  Meer informatie? Hilvaria Studio's - Hilvarenbeek Geschikt voor uitvaartplechtigheden, condoleance en een samenzijn na de plechtigheid van 10 tot 550 personen. ​Mogelijkheid om de overledene buiten onder een ijzeren toogconstructie te plaatsen voor het geven van een laatste groet, meerdere zalen beschikbaar met ieder hun eigen karakter. Permanente kunsttentoonstelling in zaal 'het ei", waarin de overledene ook kan worden opgebaard. Horeca mogelijkheden zijn zeer divers en worden uitgebreid met de familie besproken. Naast de Leuvenzaal waarin de ijzeren spanten in het oog springen (geschikt voor 350 personen) is er ook een theaterzaal beschikbaar, eventueel in combinatie te gebruiken. Adres: Goirlesedijk 12 b, 5081 ND Hilvarenbeek Telefoon: 013-5499600 Bekijk fotoimpressie | Meer informatie?