Na de uitvaart

Hoe verder?


Na de uitvaart komt het besef dat u als nabestaande(n) alleen verder moet, en dat kan heel hard aankomen.Wij staan u tijdens het hele proces rond de uitvaart bij en hebben aandacht voor uw emoties en luisteren naar u. Wij blijven u echter ook na de uitvaart bijstaan en houden regelmatig contact. Wij houden de vinger aan de pols of er nog zaken zijn waar wij u nog mee kunnen helpen. Dit geldt natuurlijk voor zowel praktische als emotionele zaken. U kunt rekenen op een luisterend oor, een brede schouder en raad en daad. Tevens bieden wij u de keuze uit een aantal gespecialiseerde boekjes voor rouwverwerking voor kinderen of voor uzelf.

 

Rouwen en nazorg

Hulp bij rouwverwerking.​

Blijft het overlijden jaar na jaar op de voorgrond staan, dan is dat een teken dat het rouwproces niet of niet goed verloopt. Dit kan zich uiten door het ontwikkelen van allerlei lichamelijke klachten en/of een depressie. Hulpverleners zien ook wel gebeuren dat mensen structureel weigeren om het overlijden onder ogen te zien. Door middel van allerlei rituelen houden zij het “leven” van de gestorvene in stand, bijvoorbeeld door diens kamer jaar na jaar intact te laten, de tafel nog steeds te dekken voor hem/haar of visite te verbieden plaats te nemen in de stoel van de gestorvene.
Zeker wanneer de dierbare zeer plotseling is overleden (bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf) kan het voor nabestaanden heel moeilijk zijn om de werkelijkheid te aanvaarden. Psychologische hulp kan dan uitkomst bieden. Nemas Uitvaartverzorging heeft op basis van haar ervaring en kennis diverse specialistische (non-profit) organisaties voor u geselecteerd,  die u bij deze onderwerpen persoonlijk kunnen bijstaan. Graag helpen wij u verder door u in contact te brengen met de voor u geschikte specialist waar wij mee in contact staan.
 

Wat is rouwen?

Als er iemand overlijdt die u dierbaar is, dan bent u in de rouw. Rouw is het antwoord dat u geeft op het verlies van die dierbare. U heeft zich aan hem of haar gehecht en nu moet u leren leven met het gemis.

Uw manier van rouwen heeft te maken met wie u bent, hoe u geleerd hebt uzelf te hechten aan anderen en met verlies om te gaan. Het heeft ook te maken met de band die u hebt gehad met de overleden persoon en hoe hij of zij overleden is.

Het kan zijn dat u soms uzelf niet meer herkent. U was vroeger bijvoorbeeld nooit zo kortaf of verward. U verteld uw omgeving in deze tijd meerdere keren hetzelfde verhaal. Ook kunt u last hebben van lichamelijke klachten. Zo kunt u pijn hebben in uw nek en schouders en uzelf misselijk voelen of slecht slapen. Naast negatieve gevoelens als angst, boosheid of wanhoop, kunt u ook positieve gevoelens als liefde en soms ook opluchting ervaren. Gedachten als: ‘Ik moet sterk zijn’ of: ‘Niemand begrijpt me,’ komen ook vaak voor.

Rouwen is gevoelens verwerken en gedachten bewerken, met momenten van bezig zijn met het verlies en met momenten van afleiding en doorgaan met uw leven, het leven zonder uw dierbare. Geen twee mensen rouwen hetzelfde. Ieder doet dat op zijn of haar eigen manier. Elk rouwproces is uniek in verloop, duur en intensiteit.

Na een overlijden past een nabestaande zich, met vallen en opstaan, aan aan de nieuwe werkelijkheid: het leven zonder de overledene om zich heen.

Praktische zaken

Ongeveer een week na de uitvaart nemen we contact met u op om een afspraak te maken voor een nagesprek. Na een intensieve week van toewerken naar een afscheid, is het goed om terug te kijken. Is alles naar wens gegaan?  Zijn er nog vragen? Zo wordt de begeleiding van de uitvaart afgerond.
Tijdens het gesprek wordt ook de factuur meegenomen en doorgesproken. Natuurlijk hebben wij met u in de aanloop naar de uitvaart ook een kostenbegroting doorgesproken. De factuur zal hier niet veel van afwijken, echter door emoties kan dit niet helemaal duidelijk zijn geweest.
Wij nemen post voor post met u door, zodat alles helder en duidelijk is en er geen vragen meer zijn.

Dan volgt voor u een tijd waarin u ook nog veel praktische zaken moet regelen naast het verwerken van uw verdriet en verlies. Bij een aantal daarvan kunnen wij u assisteren en adviseren ;
 • Opstellen en sturen dankbetuigingen en/of plaatsen dankadvertentie
 • Ophalen van de as bij het crematorium
 • Asbestemming uitzoeken; urn/begraafplaats/strooibus
 • Sierraad voor een beetje as of met een vingerafdruk van de overledene
 • Bewerken/terugplaatsen/uitzoeken/plaatsen gedenksteen voor urnenmuur/nis of graf
 • Overschrijven van de grafrechten.
Een aantal instanties worden automatisch geïnformeerd vanuit de basisadministratie van de gemeente; Belastingdienst, kinderbijslag, pensioenfondsen e.d.

Er zijn nog meer formele zaken te regelen waarbij wij u van advies kunnen zijn en die voor elke situatie weer anders kan zijn. 
 • Aanvragen uitkering Algemene Nabestaanden Wet
 • Opsporen zoekgeraakte uitvaartverzekering(en)/levensverzekering(en)
 • Inventariseren verzekeringen en aanpassen/opzeggen
 • Omzetten tenaamstelling bankrekening(en)
 • Informeren gemeente/woningcoörporatie/instanties
 • Overschrijven/opzeggen lidmaatschappen/abonnementen
 • Afwikkeling nalatenschap/aanvragen verklaring van erfrecht via de notaris
 • Woningontruiming
 • Begeleiding rouwverwerking
 • Bij kinderen; opzeggen studiefinanciering.
De opsomming geeft een groot deel weer van de zaken die geregeld moeten worden, maar wij helpen u ook bij de overige zaken waar u tegen aan kunt lopen.

Contact