Voorbespreking Uitvaart

Uw uitvaartwensen


U wilt zich voorbereiden op de uitvaart na uw overlijden of op die van één van uw naasten. Dan kan het zijn dat u wakker ligt met tal van vragen. Het kan rust geven hier over te praten en alvast kennis te maken met degene aan wie u uw toekomstige uitvaart toevertrouwt.

Wij nemen deze zorg graag bij u weg, door zaken uit te leggen, alvast te regelen en voor u vast te leggen. Ervaring leert dat nabestaanden veel troost putten uit het gegeven dat naar wens van de overledene is gehandeld en zij niet voor moeilijke keuzes komen te staan; hoe had hij of zij het graag gewild? Ook kan het rust geven in de periode voor het overlijden dat de belangrijkste beslissingen zijn genomen, en alle aandacht gericht kan worden op elkaar.


Uitvaart regelen


Een overlijden is een emotionele aangelegenheid. Dan is het fijn als u kunt vertrouwen op een deskundige. Iemand die de weg weet in alle wet- en regelgeving, gebruiken en rituelen. Iemand met goede voorstellen, die u zoveel mogelijk regelwerk uit handen neemt. Wij zorgen ervoor dat het afscheid respectvol en volgens uw wensen wordt uitgevoerd.

Wij maken samen met u een draaiboek waarin we alle belangrijke zaken voor u op een rijtje zetten. We delen voor het overzicht het proces in, in 5 stukken:
  • De voorbereiding op de uitvaart, uw uitvaartwensen.
  • Direct na overlijden
  • Invulling van de uitvaart
  • De dag van de uitvaart
  • Na de uitvaart

Contact